Dnes je sobota 18.1.2020, svátek má Vladislav

Několik poznámek o významu evropsky chráněného území NATURA 2000

Říjnový zámecký park / Foto: B. MalečekVýběr oblastí s ochranou živočichů a rostlin nazvaných NATURA 2000 požadovala Evropská unie. Členské státy EU byly povinny vybrat na svém území nejhodnotnější části původní přírody a zajistit jejich zákonnou ochranu. Tehdy kandidátské země, tedy i naše republika, byly povinny tuto soustavu vytvořit a vymezit do data svého vstupu do EU.

Zachování stanovišť druhů živočichů a rostlin v příznivém, spíše lepším stavu, než v okamžiku vyhlášení. Prostě jednou větou: „Zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie. Výběr krajin nikoliv s omezením veškeré lidské činnosti.“

Výběr byl prováděn po dvou liniích: ptačí oblasti a chráněná stanoviště pro ostatní živočichy a rostliny. Bylo vytvořeno celkem 41 ptačích oblastí v ČR, z toho šest lokalit na jižní Moravě. ČOS – Česká ornitologická společnost reagovala vytvořením skupin ornitologů, kteří sledují navržená opatření pro ochranu ptáků.

Ochrana ostatních živočichů a rostlin má v naší republice v porovnání s ostatními státy Evropy uznávanou tradici ochrany. Chráněné druhy z říše hmyzu jsou jmenovány jako druhy kriticky ohrožené, druhy silně ohrožené a druhy ohrožené. Druhy jsou zákonem chráněny a hrozí vysoké pokuty při pouhém narušení jejich životního prostředí, natož pak při jejich chytání či usmrcení. Je však i známo, že mnohé druhy hmyzu, které nejsou v zákonech jmenované, jsou natolik vzácné, že je prakticky vůbec neobjevíme. V ČR se ochranou živočichů zabývá zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., který doplňují a rozšiřují další vyhlášky. Doplněny jsou i druhy, které jsou i vědecky či kulturně významné. Na základě nových výzkumů se stále mění sama systematika zařazení hmyzu. Druhy jsou přeřazovány do jiných nebo nových rodů, rody do jiných čeledí.

Slavkovský zámecký park a aleje byly mezi entomology brněnské pobočky považovány a známé svým bohatým výskytem brouků v dutinách věkovitých stromů, jejich počet včetně blízkého okolí města činil až půldruhého tisíce stromů. Dokládala to i unikátní a obsáhlá sbírka brouků bývalého učitele ve Slavkově Jana Voláka, který bohatě popsal biologii dutinového brouka páchníka hnědého, kterého později EU určila jako chráněného. Stal se tak indikátorem druhového bohatství saproxylických druhů živočichů v dutinách stromů, kteří konzumují rozložené dřevo. Není to tedy škůdce stromů, jak uváděla správa zámku, ale velmi důležitý prezentant koloběhu živin v přírodě, bez kterých by život na Zemi nebyl možný.

Co předcházelo rozhodnutí Evropské komise o zařazení lokality Slavkov u Brna – zámecký park (cz 0623025) soustavy Natura 2000. Záznam z jednání města Slavkova u Brna ve věci žádost o dotaci z Fondu životního prostředí pro péči o zámecký park bylo rozhodnuto, že toto území se nachází nyní v působnosti správy CHKO Pálava. Lokalita vyžaduje cílovou úpravu, je navrhována do Evropské soustavy ochrany podle směrnice o stanovištích, předmětem ochrany je brouk páchník hnědý, silně ohrožený podle již uvedeného zákona. Správa CHKO Pálava svolala jednání v zámeckém parku ve Slavkově. Účastníci jednání: Správa CHKO Pálava, zástupci městského úřadu, odbor ŽP Slavkov, zástupkyně Národního památkového ústavu Brno, zpracovatelé projektu zámecký park, Historické muzeum ve Slavkově, zástupce České entomologické společnosti. Datum jednání 4. června 2004. Na pochůzce byly zhlédnuty stromy s výskytem různých stadií páchníka. Mimo jiné bylo dohodnuto, že v případě odstranění stromů s dutinami budou ponechána torza kmenů, pařezy nebudou odstraněny frézováním, způsob ošetření stromů postřikem proti klíněnce nebude omezen, nemá vliv na vývoj brouka páchníka. Další záměry v navrhovaném území Natura 2000 budou konzultovány s CHKO Pálava a přítomným entomologem.

Chtěl bych ještě vyvolat diskusi o svém poznatku, že Evropou chráněný brouk páchník byl vlastně již za přispění správy parku a městského odboru pro životní prostředí systematicky vyhuben. Poslední „záraz“ dostal vykácením 92 dutinových stromů pod zaklínadlem – „jsou na hranici životnosti.“ Přesto bylo v regionálním tisku lživě zveřejněno, že „dalších 25 stromů zůstalo stát, nemohli jsme je skácet kvůli výskytu brouka páchníka“. Uvedl bývalý ředitel zámku. Po dva roky se brouci ještě i v ležících kmenech stromů vyvinuli, avšak další generace se již v současnosti nevyvíjí. V dutinách ležících kmenů stromů se objevilo větší množství larev zlatohlávků, které není snadné v počátečních instarech od páchníků odlišit. Spolehlivé určení je v chování larev, ponrav stočených do písmene U. Jsem přesvědčen, že nastal čas název brouka páchníka vypustit ze slovníku. Stále se užívá v souvislosti se škůdcem listů jírovce, klíněnkou, které nelze kvůli páchníkovi chemicky ošetřit. Je to další lživá výmluva. Všichni byli opakovaně informováni se šetřením tohoto problému na Mendelově univerzitě, že postřik v korunách jírovců párníkům neškodí, škodí však včelám v době květů jírovce, které stromy opylují. Současně s tímto poznatkem uvádí výzkumy Mendelovou univerzitou, že absence páchníků nemění význam zřízení ochrany prostředí v rámci NATURA 2000 zámecký park a aleje. Výzkumem a diplomovými pracemi bylo popsáno v dutinách stromů a v rozkládajícím se dřevě 25 čeledí jen z řádu brouků. Každá čeleď můžeme několik rodů, každý rod i 100 i více druhů. Příkladně vrubounovití, kam se řadí i páchník, má několik druhů chráněných již dříve našimi zákony. Jen drobné druhy milimetrových velikostí, nám neznámé, mohou mít i 100 druhů. Frézováním pařezů v parku i alejích byla ničena zdejší chráněná populace roháčů velkých a nosorožíků.

Milan Hrabovský

Říjnový zámecký park / Foto: B. Maleček195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Říjnový zámecký park / Foto: B. Maleček
Larva roháče obecného / Foto: V. Kohoutková195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Larva roháče obecného / Foto: V. Kohoutková
Roháček kozlík v zámeckém parku / Foto: V. Kohoutková195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Roháček kozlík v zámeckém parku / Foto: V. Kohoutková
Kukla páchníka hnědého / Foto: M. Hrabovský195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Kukla páchníka hnědého / Foto: M. Hrabovský
Páchník hnědý / Foto: M. Hrabovský195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Páchník hnědý / Foto: M. Hrabovský
Lišaj smrtihlav / Foto: M. Hrabovský195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Lišaj smrtihlav / Foto: M. Hrabovský
Zámecký park – tesařík piluna / Foto: M. Hrabovský195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Zámecký park – tesařík piluna / Foto: M. Hrabovský
Roháč obecný / Foto: B. Maleček195http://www.wwww.veslavkove.cz/
Roháč obecný / Foto: B. Maleček

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Nejčtenější příroda

Společnost

Kultura

  • Zavraždily spolubydlící!
    V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé... celý článek

Černá kronika

  • Ve městě hořel už třetí strom
    Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal... celý článek
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.